Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 
géén robotic accounting, wél een moderne persoonlijke aanpak

De Bock

géén robotic accounting, wél een moderne persoonlijke aanpak

NIEUW REKENINGNUMMER VOORAFBETALINGEN

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer:
 
BE61 6792 0022 9117
Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen

 
Opgelet! Indien uw boekjaar afsluit voor 31/12/2018 dienen de resterende voorafbetalingen nog op het oude rekeningnummer te worden gestort. Vanaf volgende boekjaar dient u dan ook het nieuwe rekeningnummer te gebruiken.

Voorafbetalingen natuurlijke personen

Als u een winstgevende activiteit heeft kan het aangewezen zijn voorafbetalingen te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Voor 2019 werden de data waarop de voorafbetaling op de rekening van het ontvangkantoor moet staan als volgt vastgelegd:
 
Voorafbetaling 1   10/04/2019 
Voorafbetaling 2  10/07/2019 
Voorafbetaling 3  10/10/2019 
Voorafbetaling 4  20/12/2019 


U kan de voorafbetalingen spreiden over de vier data, vroegere voorafbetalingen geven echter meer belastingvoordeel.

De overschrijvingen dienen te gebeuren op het volgende nummer:

 

BE61 6792 0022 9117
Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen

 

onder vermelding van de gestructureerde mededeling die u kan terugvinden op de uitnodiging tot voorafbetaling.

Voorafbetalingen vennootschappen

Als u een winstgevende activiteit heeft kan het aangewezen zijn voorafbetalingen te doen om zo een belastingverhoging te vermijden.

Voor 2019 werden de data waarop de voorafbetaling op de rekening van het ontvangkantoor moet staan als volgt vastgelegd (voor vennootschappen met als afsluitingsdatum 31/12):
 
Voorafbetaling 1   10/04/2019 
Voorafbetaling 2  10/07/2019 
Voorafbetaling 3  10/10/2019 
Voorafbetaling 4  20/12/2019 

Voor vennootschappen die op een andere datum dan 31/12 afsluiten zijn volgende data van toepassing:
 
Voorafbetaling 1   Dag 10 van de 04de maand van het boekjaar 
Voorafbetaling 2  Dag 10 van de 07de maand van het boekjaar 
Voorafbetaling 3  Dag 10 van de 10de maand van het boekjaar 
Voorafbetaling 4  Dag 20 van de 12de maand van het boekjaar 


U kan de voorafbetalingen spreiden over de vier data, vroegere voorafbetalingen geven echter meer belastingvoordeel.

De overschrijvingen dienen te gebeuren op het volgende nummer:

 

BE61 6792 0022 9117
Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen

 

onder vermelding van de gestructureerde mededeling die u kan terugvinden op de uitnodiging tot voorafbetaling.

U kan de gestructureerde mededeling ook berekenen aan de hand van uw ondernemingsnummer via volgende applicatie: toepassing OGM