Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 

 

 

 

 

 

 

 

 
GA NAAR DE CORONA COVID-19 PAGINA VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN

DE BOCK

GA NAAR DE CORONA COVID-19 PAGINA VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MAATREGELEN

Ereloon

Voor onze erelonen hanteren wij de gangbare tarieven in onze sector, aanbevolen door de beroepsverenigingen. Onze werkuren worden per minuut geregistreerd en automatisch periodiek gefactureerd. Het uurtarief varieert naargelang het uitgevoerde werk. Ook eventuele portkosten, voorgeschoten kosten (bv. publicatie in het Belgisch Staatsblad, aanpassing kruispuntbank ondernemingen, enz.) worden geregistreerd en periodiek gefactureerd.

Onze facturen vermelden steeds welke categorieën van prestaties werden gefactureerd. Ook de doorgerekende kosten staan vermeld. Wij streven naar een kostenefficiënte werking en transparante facturatie.